Vill du bli en del av oss?

- Bli Pilot -

Vill du ta första steget och bli pilot? 

Värnamo Flygklubb bedriver sin egna flygskola på Hagshult. Varje höst drar vi igång nästa utbildningsomgång. Normalt är det 5-10 nya elever som börjar utbildningen varje år. 

Har du inte anmält dig än eller vill boka en prova på lektion kontakta oss!

- Vidarutbildning -

Klar med ditt PPL och vill gå vidare? Kontakta oss för mer information!

  • NQ
  • CBIR
  • FI

- Kontrollant -

Vi kan hjälpa till att förlänga/förnya följande:

  • Flyglärartimme
  • PC SEP (Land)
  • Språkbehörighet Sv/Eng
  • PC IR

— PPL Det första steget —

PPL-certifikat (Private Pilot License) berättigar till en så kallat VFR-flygning i icke förvärvsmässig flygning enligt speciellt fastställda bestämmelser. VFR-flygning innebär att man i princip alltid måste ha sikt ner till marken och sikt framåt med minst 5 km. (Man också som ni ser på bilden går "on top" om vädret tillåter detta.)

- Man får ta med sig passagerare men har inte rätt till att ta emot betalning för detta, men man får dock dela    på kostnaderna för flygningen.

- Certifikatet ger också rätt till flygning utomlands.

- Skolflygning får påbörjas när man har fyllt 16 år. Minimiålder för utfärdande av certifikat är 17 år.

- PPL-certifikat kan också ligga som grund för ytterligare vidareutbildning till trafikflygare.

— Teori —

Värnamo Flygklubb anordnar teroriutbildning för ett PPL-certifikat. Undervisning sker en gång per vecka, vanligtvis på söndagar.

Så här går det till:

För den pratiska utbildningen till ett PPL-certifikat, krävs det minimum 45 flygtimmar. Beroende på antalet timmar totalt om det blir 45 flygtimmar eller mer beror väldigt mycket på dig själv och dina förberedelser inför dina flyglektioner.

Till detta kommer grundläggande teoriutbildning och teknisk utbildning på flygplanet. Innan man börjar en utbildning är det lämpligt att ta en provlektion,redan här får man sitta på befälhavarplatsen och själv känna på hur det känns att föra fram ett flygplan i "lufthavet".

De första flygtimmarna ägnas åt grundläggande flygträning, därefter start och landning samt navigationsflygningar och instrumentflygningar. När läraren anser det lämpligt blir det ensamflygning (1:a EK, då din slips klipps av och du bjuder på tårta), en milstolpe under utbildningen som man aldrig glömmer.

Teoridelen sker med lektioner vanligtvis på söndagar men integreras med den praktiska flygningen. Den behöver således inte vara avslutad innan den praktiska flygningen börjar. Det kan vara lämpligt att ha gjort ett antal flygtimmar i flygplanet innan man börjar med teoridelen.

Teoriämnena som man läser är meteorologi, navigation/färdplanering, bestämmelser för civil luftfart (BCL), aerodynamik, flygplan/motorlära, flygmedicin, samt radiokommunikation.

En förutsättning för första ensamflygning är ett godkänt teoriprov. Under utbildning görs bland annat två längre navigeringsflygningar, den ena tillsammans med lärare och den andra som en EK-flygning. Vardera flygningen omfattar ca 3 flygtimmar och flygningen med lärare gärna utomlands. Före navigeringsflygningen EK sker Luftfartsverkets teoriprov i Värnamo hos en av Luftfartsstyrelsen teorikontrolanter, och som förberedelser inför detta sker en provskrivning på skolan. Före uppflygningen för Luftfartsverkets kontrollant sker samma procedur med skolchefen. Den består av en teoridel - färdplanering med användning av tillämpliga publikationer - och en kontroll av flygfärdigheten.

— Vad krävs? —

Det ställs inga orimliga krav på dig som pilot!

Kraven för privatpilot bestäms via gemensamma europeiska luftfartsbestämmelser. De medicinska kraven är ungefär som för bilkörkort. Du behöver vara normalt frisk samt se och höra normalt. Du får använda glasögon och hörapparater för att uppnå normal nivå. Du får inte ha högt blodtryck, hjärtfel, yrsel eller andra allvarliga sjukdomar som kan äventyra din flygning. Du besöker en licenserad flygläkare som undersöker dig och utfärdar din medicinska licens (medical class 2) Flygläkare finns närmast i Värnamo. I luftfartslagen nämns ingen åldersgräns för att kunna delta i en kurs för privatflygare, men för att kunna flyga första gången ensam måste man vara minst 16 år och för att få privatpilot licens måste man ha fyllt 17 år.

Det tuffaste kravet för att bli pilot är att du måste prioritera din tid till de teoretiska studierna och den praktiska flygningen.

Bibehållande av ditt certifikat: för att få behålla sitt flygcertifikat måste man göra en läkarundersökning med olika tidsintervaller beroende på ålder. När det sedan gäller flygningen så är det en rekommendation att man minst flyger 10-15 timmar per år för att hålla sig i bra flygtrim. Varje 24 månadsperiod behöver man göra en "flygträningstimme" med en behörig flyglärare för att visa att man har bra flygtrim.

_

_