— Med Bil —

Här är instruktioner för hur du hittar till Flygplatsen med bil. 

Vänligen observera att du måste komma söder ifrån för att komma till flygklubben.

— Med Flyg —

Rutin för lämnande av PPR - Hagshult

1. För enstaka landningar, med svenskregistrerade flygplan och svenska medborgare ombord, kan PPR lämnas av:

Pär Svensson 076-138 98 00 (Värnamo Flygklubb)

2. För utländska medborgare samt utlandsregistrerade flygplan skall ansökan om tillstånd ske på fastställd blankett, som skall sändas till F17 minst tio (10) arbetsdagar före planerad ankomstdag.

Chefen Säk-sektionen, F17 0457-47 10 40

OBS!

CTR och TMA är upprättat när FV använder basen.

Kontrollera AIP supplement och hos FPU/FPC.

Mil AFIS i tjänst vid enstaka start och landningar med militära flygplan.

Endast RWY 04/22 får användas av civila plan. Övriga rullbanor och taxibanor får ej användas.

OBS! Risk för förväxling av övriga militära banor i området.

OBS! Flygplatsen är ett militärt skyddsobjekt.