— Med Bil —

Här är instruktioner för hur du hittar till Flygplatsen med bil. 

Vänligen observera att du måste komma söder ifrån för att komma till flygklubben.

— Med Flyg —

Rutin för lämnande av PPR - Hagshult

1. För enstaka landningar, med svenskregistrerade flygplan och svenska medborgare ombord, kan PPR lämnas av:

Pär Svensson 076-138 98 00 (Värnamo Flygklubb)

Fredrik Olausson 0370-200 25, 070-29 11 866 (Bastroppen )

2. För utländska medborgare samt utlandsregistrerade flygplan skall ansökan om tillstånd ske på fastställd blankett, som skall sändas till F17 minst tio (10) arbetsdagar före planerad ankomstdag.

Chefen Säk-sektionen, F17 0457-47 10 40

OBS!

CTR och TMA är upprättat när FV använder basen.

Kontrollera AIP supplement och hos FPU/FPC.

Mil AFIS i tjänst vid enstaka start och landningar med militära flygplan.

Endast RWY 04/22 får användas av civila plan. Övriga rullbanor och taxibanor får ej användas.

OBS! Risk för förväxling av övriga militära banor i området.

OBS! Flygplatsen är ett militärt skyddsobjekt.