PPR

Rutin för lämnande av PPR - Hagshult
1. För enstaka landningar, med svenskregistrerade flygplan och svenska medborgare ombord, kan PPR lämnas av:
Pär Svensson  070-5661038 (Värnamo Flygklubb)
Fredrik Olausson 0370-200 25, 070-29 11 866 (Bastroppen )


2. För utländska medborgare samt utlandsregistrerade flygplan skall ansökan om tillstånd ske på fastställd blankett, som skall sändas till F17 minst tio (10) arbetsdagar före planerad ankomstdag.

Chefen Säk-sektionen, F17 0457-47 10 40


OBS!
CTR och TMA är upprättat när FV använder basen.
Kontrollera AIP supplement och hos FPU/FPC.
Mil AFIS i tjänst vid enstaka start och landningar med militära flygplan.
 
Endast RWY 04/22 får användas av civila plan. Övriga rullbanor och taxibanor får ej användas.
OBS! Risk för förväxling av övriga militära banor i området!

 

Hagshult flygplats / ESMV

Hagshults Radio: 136.25

Bana: 04/22

Asfalt 2100x45 

Fältet är beläget inom ES R 30 B
 
Utrullningshinder tröskel RWY 04
 
JET A1  /  100L
(Endast Kontant)