Vad Krävs

Det ställs inga orimliga krav på dig som pilot!
 
Kraven för privatpilot bestäms via gemensamma europeiska luftfartsbestämmelser. De medicinska kraven är ungefär som för bilkörkort. Du behöver vara normalt frisk samt se och höra normalt. Du får använda glasögon och hörapparater för att uppnå normal nivå. Du får inte ha högt blodtryck, hjärtfel, yrsel eller andra allvarliga sjukdomar som kan äventyra din flygning. Du besöker en licenserad flygläkare som undersöker dig och utfärdar din medicinska licens (medical class 2) Flygläkare finns närmast i Växjö. I   luftfartslagen nämns ingen åldersgräns för att kunna delta i en kurs för privatflygare, men för att kunna flyga första gången ensam måste man vara minst 16 år och för att få privatpilot licens måste man ha fyllt 17 år.
 
Det tuffaste kravet för att bli pilot är att du 
måste prioritera din tid till de teoretiska studierna och den praktiska flygningen.
 
Bibehållande av ditt certifikat
För att få behålla sitt flygcertifikat måste man göra en läkarundersökning med olika tidsintervaller beroende på ålder. När det sedan gäller flygningen så är det en rekommendation att man minst flyger 10-15 timmar per år för att hålla sig i bra flygtrim. Varje 24 månadsperiod behöver man göra en ”flygträningstimme” med en behörig flyglärare för att visa att man har bra flygtrim.