Flygcertifikat

PPL-certifikat (Private Pilot License) berättigar till en så kallat VFR-flygning i icke förvärvsmässig flygning enligt speciellt fastställda bestämmelser.

VFR-flygning innebär att man i princip alltid måste ha sikt ner till marken och sikt framåt med minst 5 km. (Man också som ni ser på bilden går "on top" om vädret tillåter detta.)
Man får ta med sig passagerare men har inte rätt till att ta emot betalning för detta, men man får dock dela på kostnaderna för flygningen.

Certifikatet ger också rätt till flygning utomlands.
Skolflygning får påbörjas när man har fyllt 16år. Minimiålder för utfärdande av certifikat är 17år.
PPL-certifikat kan också ligga som grund för ytterligare vidareutbildning till trafikflygare.