Flygcertifikat - PPL

Allmänt
PPL eller Privat Pilot License som det heter är första steget som man tar när man ska bli pilot. Oavsätt om man har som mål att bli kommersiell pilot eller eller att ha det som en hobby så är detta något man måste ha.
Ett PPL berättigar till en så kallat VFR-flygning i icke förvärvsmässig flygning enligt speciellt fastställda bestämmelser.
VFR-flygning innebär att man i princip alltid måste ha sikt ner till marken och sikt framåt med minst 5 km. Man får ta med sig passagerare men har inte rätt till att ta emot betalning för detta, men man får dock dela på kostnaderna för flygningen. Certifikatet ger också rätt till flygning utomlands.

Skolflygning får påbörjas när man har fyllt 16år. Minimiålder för utfärdande av certifikat är 17år.
PPL-certifikat kan också ligga som grund för ytterligare vidareutbildning till trafikflygare.
 
Teori
Värnamo Flygklubb anordnar teroriutbildning för ett PPL-certifikat. Undervisning sker en gång per vecka, vanligtvis på söndagar.
Så här går det till
För den pratiska utbildningen till ett PPL-certifikat, krävs det minimum 45 flygtimmar. Beroende på antalet timmar totalt om det blir 45 flygtimmar eller mer beror väldigt mycket på dig själv och dina förberedelser inför dina flyglektioner.

Till detta kommer grundläggande teoriutbildning och teknisk utbildning på flygplanet. Innan man börjar en utbildning är det lämpligt att ta en provlektion,redan här får man sitta på befälhavarplatsen och själv känna på hur det känns att föra fram ett flygplan i ”lufthavet”.

De första flygtimmarna ägnas åt grundläggande flygträning, därefter start och landning samt navigationsflygningar och instrumentflygningar. När läraren anser det lämpligt blir det ensamflygning (1:a EK, då din slips klipps av och du bjuder på tårta), en milstolpe under utbildningen som man aldrig glömmer.

Teoridelen sker med lektioner vanligtvis på söndagar men integreras med den praktiska flygningen. Den behöver således inte vara avslutad innan den praktiska flygningen börjar. Det kan vara lämpligt att ha gjort ett antal flygtimmar i flygplanet innan man börjar med teoridelen.

Teoriämnena som man läser är meteorologi, navigation/färdplanering, bestämmelser för civil luftfart (BCL), aerodynamik, flygplan/motorlära, flygmedicin, samt radiokommunikation.

En förutsättning för första ensamflygning är ett godkänt  teoriprov. Under utbildning görs bland annat två längre navigeringsflygningar, den ena tillsammans med lärare och den andra som en EK-flygning. Vardera flygningen omfattar ca 3 flygtimmar och flygningen med lärare gärna utomlands. Före navigeringsflygningen EK sker Luftfartsverkets teoriprov i Värnamo hos en av Luftfartsstyrelsen teorikontrolanter, och som förberedelser inför detta sker en provskrivning på skolan. Före uppflygningen för Luftfartsverkets kontrollant sker samma procedur med skolchefen. Den består av en teoridel - färdplanering med användning av tillämpliga publikationer - och en kontroll av flygfärdigheten.